Polls
Announcements

Syarat Permohonan Bonggol Jalan

Dipaparkan pada 09 Jan 2020

Syarat Permohonan Bonggol Jalan

  1. Salah satu syarat pembinaan bonggol jalan (bump) ialah perlu mendapatkan tanda tangan semua penghuni (100%) di sepanjang kawasan atau jalan berkenaan.
  2. Mengemukakan surat berserta tanda tangan penduduk di kawasan berkenaan menyatakan persetujuan pembinaan bonggol jalan di kawasan seperti yang dinyatakan.
  3. Mengemukakan draf lukisan kawasan yang ingin dibuat bonggol jalan dan nyatakan sekiranya kawasan berkenaan mempunyai fasiliti atau kemudahan awam seperti sekolah, masjid atau taman awam di dalam draf lukisan tersebut.