Lokasi

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN
94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.


General Line : 6082-671023/24/25
Hotline : 6013-8561116
Pejabat Pengerusi : 6082-671241
Pejabat Setiausaha : 6082-671233
Perpustakaan awam : 082-671023/671024/671025
No. Faks : 6082-671342
E-mel: mpks@sarawak.gov.my
Kemaskini Pada: 15 03 2019
Versi 8.2.0
Jumlah Pelawat
148966
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2018|2019|
  • Mar
  • Jun
  • Sep
  • Dec


Piagam Pelanggan 2019
1. Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

2. Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk meluluskan. 
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

3. "Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas penerimaan Borang F.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

4. 100% jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

5. Merancang program dan aktiviti perpustakaan secara tahunan dan dilaksanakan dalam tahun semasa.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

6. Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan/pelanggaran undang-undang.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

7. Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk/badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan 100% dalam tahun semasa.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

8. Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kuitpan yang ditetapkan oleh Majlis.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

9. Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh 90 hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

10. Semua bil cukai taksiran dihantar tiga (3) bulan sebelum tarikh akhir pembayaran yang diwartakan.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

11. Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%