Lokasi

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN
94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

General Line : 6082-671023/24/25
Hotline : 6013-8561116
Pejabat Pengerusi : 6082-671241
Pejabat Setiausaha : 6082-671233
Perpustakaan awam : 082-671023/671024/671025
No. Faks : 6082-671342
E-mel: mpks@sarawak.gov.my
Kemaskini Pada: 23 01 2019
Versi 8.2.0
Jumlah Pelawat
55749
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2018|2019|
  • Mar
  • Jun
  • Sep
  • Dec


Piagam Pelanggan 2019
1. Piagam pelanggan memberi maklum balas terhadap aduan yang realistik dalam tempoh tidak melebihi 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

2. Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh 14 hari bekerja. 
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

3. Pelan Bangunan dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

4. Occupation Permit hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas memenuhi syarat.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

5. Pembayaran pesanan barang/kerja dan tuntutan akan dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja sebaik sahaja semua butiran pembayaran di terima.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

6. Permohonan kutipan sisa pepejal yang baru akan diproses dalam masa 5 hari bekerja dalam kawasan perkhidmatan kutipan yang sedia ada.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

7. Memastikan semua buku baru yang diperolehi siap diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh 5 bulan dari tarikh pembelian/perolehan.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

8. Mengambil tindakan susulan dalam tempoh 3 hari bekerja ke atas setiap kesalahan/pelanggaran undang-undang
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

9. Permohonan lesen perniagaan hendaklah diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

10. Surat makluman keputusan permohanan lesen perniagaan akan dikeluarkan dalam masa 10 hari bekerja setelah diputuskan oleh Mesyuarat Penuh.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

11. Semua pegangan berkadar kecuali rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai Occupation Permit yang telah diukur periksa akan dikemukakan ke Bahagian Penilaian dan Kadaran Kementerian dalam masa 30 hari bekerja dari tempoh pegangan tersebut diukur periksa. (Tidak berkaitan untuk suku tahun keempat)
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

12. Memastikan rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai Occupation Permit diukur periksa, dinilai dan dikeluarkan bil cukai taksiran dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh pengeluaran Occupation Permit, kecuali bagi Occupation Permit yang dikeluarkan selepas 30 September, bil cukai taksiran akan dikeluarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

13. Rumah Panjang dan rumah yang dikenakan kadar tujuan am sahaja diukur periksa, dinilai dan dikeluarkan bil taksiran dalam tempoh 3 bulan dari tarikh diukur periksa
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%

 

14. Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa 7 hari bekerja setelah bermesyuarat.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 0% 0% 0%