Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Portal Rasmi
Majlis Perbandaran Kota Samarahan

Keputusan Piagam Pelanggan v2
2018|2019|
  • Mar
  • Jun
  • Sep
  • Dec


Piagam Pelanggan 2019
1 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

2 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

3 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk meluluskan. 
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 95% 0% 0%

 

4  "Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

5 Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

6 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh majlis.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 99% 0% 0%

 

7 Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

8 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

9 Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

10 Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

11 Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

12 Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 89% 0% 0%

 

13 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%

 

14  sekurang-kurangnya lapan puluh lima (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
 BulanJan-MacApr-JunJul-SepOkt-Dis
Pencapaian 0% 100% 0% 0%