Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Portal Rasmi
Majlis Perbandaran Kota Samarahan

tender 2020tender 2020

Ruj. Kami:  MPKS/ENG/PPTM/07(VOL.3)(82)                  Tarikh Tender Dikeluarkan:  03.12.2019 (SELASA)

 

MAJLIS  PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

 

KENYATAAN  TENDER

  1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang telah berdaftar dengan Majlis Perbandaran Kota Samarahan (MPKS), Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelas dan kepala / subkepala yang berkaitan yang masih sah dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja dibawah:-

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

CIDB

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

MPKS/ENG/T/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/03/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/04/2020

 

 

 

 

SOFTSCAPE MAINTENANCE TO KOTA SAMARAHAN MUNICIPAL COUNCIL’S LANDSCAPE AREAS FOR YEAR 2020-2021 (ZONE 1)

 

TERM CONTRACT FOR CLEANING SERVICES AND GRASS CUTTING AT VARIOUS PERPUSTAKAAN DESA AND PUBLIC LIBRARY SAMARAHAN, KOTA SAMARAHAN MUNICIPAL COUNCIL.

 

TERM CONTRACT FOR CLEANING SERVICES TO THE MPKS MAIN OFFICE BUILDING AND STORES INCLUDING DRAIN CLEARING FOR THE YEAR 2020

 

TERM CONTRACT FOR TAKING CARE AND CLEANING SERVICES INCLUDING RENTING FROM MPKS OFFICE SPACE AND SUNDRY STALL AT TERMINAL BUS KOTA SAMARAHAN FOR YEAR 2020.

Gred G1 dan ke atas

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

KELAS E ATAU EX

KEPALA VI

SUBKEPALA 5

(KERJA)

 

 

 

 

KELAS C

KEPALA VII

SUBKEPALA  3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

 

 

 

 

 

 

 

KELAS C

KEPALA VII

SUBKEPALA  3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

 

 

 

 

KELAS C

KEPALA VII

SUBKEPALA  3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

 

 

 

RM 200.00 / SET

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / SET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / Set

 

 

 

 

Bahagian

Perbendaharaan,

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

 

 

 

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan pada waktu pejabat mulai 03hb Disember 2019 (SELASA) setelah pembayaran dilakukan untuk Yuran Dokumen (tidak dikembalikan) dalam bentuk Wang Tunai;

WAKTU PEMBELIAN DOKUMEN TENDER:-

HARI

MASA

ISNIN  sehingga KHAMIS

08.00 pagi – 12.30 tengah hari & 2.00 petang - 3.15 petang

JUMAAT

08.00 pagi – 11.30 pagi & 02.15 petang – 03.15 petang

 

3.    Kontraktor (Pemegang Lesen) atau Wakil Kontraktor dikehendaki membawa sesalinan asal seperti dibawah untuk tujuan pengesahan sebelum dokumen tender  boleh dikeluarkan:-

(a)        Sijil Pendaftaran Perniagaan, Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB;

(b)       Kad Pengenalan Pemegang Lesen atau Kad Pengenalan Wakil Syarikat (wakil dikehendaki membawa surat pengakuan daripada syarikat untuk pengesahan mengambil dokumen tender bagi pihak syarikat dan sesalinan kad pengenalan yang telah disahkan);

(c)        Profil Syarikat termasuk maklumat Plant dan Equipment serta Pengalaman Kontraktor (dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender);

(d)       Penyata kewangan 3 bulan terkini syarikat (dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender).

* Salinan dokumen diatas (telah disahkan) juga perlu dimasukkan sekali bersama dokumen tender semasa menghantar dokumen tender. Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa  Lembaga Tender boleh MENOLAK  tawaran Tender.

4.         Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan  ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam kotak peti tender yang disediakan di dalam bilik pejabat Setiausaha Perbandaran di Tingkat 1, Pejabat Majlis Perbandaran Kota Samarahan  dan dokumen  tender hendaklah dialamatkan seperti berikut:-

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

94300 Kota Samarahan

5.    Tarikh akhir PEMBELIAN bagi dokumen Tender di atas adalah pada 16 DISEMBER 2019 (ISNIN).

6.    Tarikh akhir MENGHANTAR/TUTUP bagi dokumen Tender di atas adalah pada 17 DISEMBER 2019 (SELASA) sebelum jam 12.00 tengah hari dan sebarang dokumen Tender yang  diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

  1. Tempoh sahlaku tender hendaklah 90 hari dari selepas tarikh tutup.
  2. Majlis Perbandaran Kota Samarahan (MPKS) tidak terikat untuk menerima tawaran tender terendah atau mana-mana tawaran tender.
  3. Notis tender ini juga boleh dilayari di laman web http://www.mpks.sarawak.gov.my.

 

“BERSATU BERUSAHA BERBAKTI”

“AN HONOUR  TO SERVE”

 

HAJAH NORHALIMAH BINTI HAJI MOHAMAD HAMNI

Setiausaha Perbandaran

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

s.k.:     1. Tuan Residen Bahagian Samarahan

            2. Pegawai Daerah Bahagian Samarahan

            3. Jurutera Bahagian, JKR Samarahan

            4. Jurutera Bahagian, DID Samarahan

            5. Akauntan, W41 MPKS

            6. MPKS Notice Board

7. Fail.