Tender KejuruteraanTender Kejuruteraan

 

 

 

Ruj. Kami:  MDS/PW/PPTM/07(VOL.3)(18)              Tarikh Tender Dikeluarkan:28.11.2018(RABU)

 

MAJLIS  PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

KENYATAAN  TENDER

 

  1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang telah berdaftar dengan Majlis Perbandaran Kota Samarahan (MPKS), Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelas dan kepala / subkepala yang berkaitan yang masih sah dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja dibawah:-

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

(Yuran Dokumen tidak dikembalikan)

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 1

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 2

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 3

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 4

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

Kelas  E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atu E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atu E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

(Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 5

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 6

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 7

 

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 8

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atu E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 250.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

MPKS/ENG/T/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/11/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/13/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/14/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/15/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 10

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 11

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 12

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 13

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 14

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 15

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

Kelas E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

MPKS/ENG/T/16/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/17/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/18/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/19/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/20/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/21/2018

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 16

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 17

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 18

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 19

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 20

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 21

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  E atau EX

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

 

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

22.

 

 

 

 

.

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

MPKS/ENG/T/22/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/23/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/24/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/25/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/26/2019

 

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 22

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 23

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 24

 

DRAIN CLEARING AND GRASS CUTTING MAINTENANCE TO COUNCIL’S JURISDICTION FOR YEAR 2019 - 2020

ZONE 25

 

 

TERM CONTRACT FOR CLEANING SERVICES AND GRASS CUTTING AT VARIOUS PERPUSTAKAAN DESA AND PUBLIC LIBRARY SAMARAHAN, MD SAMARAHAN.

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

Gred  G1

dan ke atas

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Kelas  D

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

Kelas  D atau E

Kepala IV

Subkepala 1 atau 4

dan

Kepala VI

Subkepala 5

(KERJA)

 

 

 

UPKJ C / VII / 3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

RM 250.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 200.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / Set

 

Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Agensi / Jabatan Yang Mengeluarkan Dokumen Tender

 

Bil.

 

No. Tender

 

Tajuk Tender

 

 

Syarat Pendaftaran

 

 

 

Harga dan

Tempat

Jualan

Dokumen

Tender

 

CIDB

 

UPKJ

 

 

 

MAJLIS PERBANDARAN KOTA SAMARAHAN

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

MPKS/ENG/T/27/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPKS/ENG/T/28/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERM CONTRACT FOR CLEANING SERVICES TO THE MPKS MAIN OFFICE BUILDING AND STORES INCLUDING DRAIN CLEARING FOR THE YEAR 2019

 

 

TERM CONTRACT FOR TAKING CARE AND CLEANING SERVICES INCLUDING RENTING FROM MPKS OFFICE SPACE AND SUNDRY STALL AT TERMINAL BUS KOTA SAMARAHAN FOR YEAR 2019.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPKJ C / VII / 3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

UPKJ C / VII / 3(a)

(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 100.00 / Set

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian

Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

2.      Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan pada waktu pejabat (08.00 pagi – 12.00 tengah hari & 2.00 petang - 3.15 petang) dan (JUMAAT: 08.00 pagi – 11.30 pagi & 02.15 petang – 03.15 petang) mulai 29hb November 2018 (KHAMIS) setelah pembayaran dilakukan untuk Yuran Dokumen (tidak dikembalikan) dalam bentuk Wang Tunai.

3.      Kontraktor (Pemegang Lesen) atau Wakil Kontraktor dikehendaki membawa sesalinan asal seperti dibawah untuk tujuan pengesahan sebelum dokumen tender  boleh dikeluarkan:-

(a)           Sijil Pendaftaran Perniagaan, Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB;

(b)           Kad Pengenalan Pemegang Lesen atau Kad Pengenalan Wakil Syarikat (wakil dikehendaki membawa surat pengakuan daripada syarikat untuk pengesahan mengambil dokumen tender bagi pihak syarikat dan sesalinan kad pengenalan yang telah disahkan);

(c)           Profil Syarikat termasuk maklumat Plant dan Equipment serta Pengalaman Kontraktor (dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja);

(d)           Penyata kewangan 3 bulan terkini syarikat (dilampirkan sekali semasa menghantar dokumen tender sahaja).

* Salinan dokumen diatas (yang telah disahkan) juga perlu dimasukkan sekali bersama dokumen tender semasa menghantar dokumen tender. Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa  Lembaga Tender boleh MENOLAK  tawaran Tender.

4.             Dokumen Tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan  ditulis dengan jelas tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam kotak peti tender yang disediakan di dalam bilik pejabat Setiausaha Perbandaran di Tingkat 1, Pejabat Majlis Perbandaran Kota Samarahan  dan dokumen  tender hendaklah dialamatkan seperti berikut:-

 

 

 

 

 

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

94300 Kota Samarahan

5.      Tarikh akhir PEMBELIAN bagi dokumen Tender di atas adalah pada 11 DISEMBER 2018 (SELASA) sebelum jam 3.15 petang.

6.      Tarikh akhir MENGHANTAR/TUTUP bagi dokumen Tender di atas adalah pada 12 DISEMBER 2018 (RABU) sebelum jam 12.00 tengah hari dan sebarang dokumen Tender yang  diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

  1. Tempoh sahlaku tender hendaklah 90 hari dari selepas tarikh tutup.
  2. Majlis Perbandaran Kota Samarahan (MPKS) tidak terikat untuk menerima tawaran tender terendah atau mana-mana tawaran tender.
  3. Notis tender ini juga boleh dilayari di laman web http://www.mpks.sarawak.gov.my.

 

“BERSATU BERUSAHA BERBAKTI”

“AN HONOUR  TO SERVE”

 

 

(HJH. NORHALIMAH BT. HJ. MOHAMAD HAMNI )

Setiausaha Perbandaran

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

 

 

 

s.k.:         1. Tuan Residen Bahagian Samarahan

                2. Pegawai Daerah Bahagian Samarahan

                3. Jurutera Bahagian, JKR Samarahan

                4. Jurutera Bahagian, DID Samarahan

                5. Akauntan, W41 MPKS

                6. MPKS Notice Board

                7. Fail.