Perancangan, Kewangan dan PenjawatanPerancangan, Kewangan dan Penjawatan

Pengerusi: Dato Peter Minos

Timb: - 

Ahli-ahli:

1. Cr. Daily ak Joseph

2. Cr. Tegak bin Mat

3. Cr. Ir. andy Lawrence

4. Cr. Abdul Hamid bin Jamali

5. Cr. Kamarau ak Entalai

6. Cr. Florince Christy

7. Cr. Joseph Nyalau ak Jelani

8. Cr. Boniface Nyiek ak Mawin

9. Cr. Augustine Wong Chong Ho

10. Cr. Jamaiah bt Hj Adeni

11. Cr. Awg Saperi bin Awg Lee

12. Cr. Hason bin Rabin

13. Cr. Meramat bin Abang