Visi dan MisiVisi dan Misi

VISI

Persekitaran hidup yang lestari untuk semua

 

MISI

Kami komited untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti melalui tadbir urus yang baik

 Motto

Beautiful, Clean, Green & SafeSlogan

Samarahan, Kota Ilmu Yang Sejahtera