Bahagian Kesihatan Persekitaran

  1. Pengurusan alam sekitar dan kesihatan persekitaran melalui sistem pengumpulan sampah, penyelenggaraan perparitan dan rumput dan pembersihan jalan-jalan yang berkesan.
  2. Kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi dan wabak lain.
  3. Mengawal kualiti dan keselamatan makanan.
  4. Penyelenggaraan pasar dan tandas awam.
  5. Memproses permohonan pelbagai lesen perniagaan.
  6. Semakan ke atas pelan-pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan baru.
  7. Penguatkuasaan Akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengann kesihatan persekitaran.