Dasar Kerajaan

  #Klik pada pautan yang berwarna untuk muat turun salinan dokumen Perundangan (pdf) yang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara#

 • Kuasa dan Fungsi Majlis adalah dibawah Local Authorities Ordinance 1996 (Chapter 20)
 • Majlis juga terikat dengan Ordinan, Peraturan, Akta dan Undang-Undang Kecil yang lain:
  • The Local Authority Service Regulations, 2000
  • The Local Authorities Financial Regulations 1997
  • The Treasury Financial Instructions (Arahan Perbendaharaan)
  • The State Public Service General Orders 1996
  • The Public Service Commission Rules, 1996
  • The Government Service Circulars
  • The Council Standing Orders
  • The Local Authorities (Rating ) Regulations, 1997
  • Public Health Ordinance, 1962
  • Buildings Ordinance, 1994
  • Food Act 1983
  • The Local Authorities (Election Advertisement) By- Laws, 1990
  • Licensing of Miscellanous Occupations By-Laws, 1961
  • Advertisement By-Laws, 1965
  • Anti-Litter By-Laws 1983
  • Burning-Off By-Laws,1961
  • Dog Licence By-Laws,1961
  • Hawking By-Laws, 1961
  • House Numbering By-Laws, 1961
  • Markets By-Laws, 1965
  • Parks By-Laws, 1965
  • Regulations of Building By-Laws, 1962
  • Storage of Petroleum By-Laws, 1961
  • Pound Fee Rules, 1967
  • Refuse Collection & Disposal By-Laws, 1982
  • Rubber Ordinance, 1958
  • Parking Rules, 1965
  • Vehicles By-Laws, 1961
  • The Entertainment By-Laws, 2001
  • The Road Traffic Ordinance, 1960