Bahagian Perancangan dan Pembangunan

  1. Kawalan bangunan
  2. Pembangunan Landskap
  3. Pengurusan Taman Rekreasi
  4. Memproses permohonan Plan Bangunan