Visi dan MisiVisi dan Misi

VISI

Kota Samarahan Municipal Council as Model Centre of Community Advancement Efficient Local Government

 

MISI

We are Committed to Improve the Quality of Life of our Community through Good Governance


 

 

OBJEKTIF JABATAN

  • Membina akauntabiliti Majlis melalui Pengurusan sistem belanjawan, kewangan dan perakaunan yang cekap dan berkesan
  • Mewujudkan satu sistem Kawalan Pengurusan Pentadbiran yang cekap dan Berkesan ke arah perkhidmatan yang berkualiti, mantap dan efisyen kepada Pelanggan dalam kawasan tanggungjawabnya;
  • Mewujudkan sistem percukaian yang adil melalui penilaian yang cekap, bertanggungjawab dan berdedikasi;
  • Mewujudkankan sitem Kawalan lesen perniagaan yang telus, adil dan saksama;
  • Mewujudkan persekitaran aman, selesadan indah melaui pembangunan yang terancangdan penyelenggaraan yang berterusan di bawah pentadbirannya;
  • Menyediakan perkhidmatan Infrastruktur dan perkhidmatan Perpustakaan yang mencukupi dan berkualiti
  • Memberikan perkhidmatan Penguatkuasaan dengan tegas, bertanggungjawab, berwibawa, adil dan saksama. Bagi mencapai Objektif-objektif ini, sudah pasti Majlis menggunakan tenaga kerja yang sedia  ada secara optimum supaya dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada warga Kota Samarahan

 

 Motto
Beautiful, Clean, Green & Safe

Slogan
Samarahan, Kota Ilmu Yang Sejahtera