Bahagian Penilaian dan Pencukaian


  1. Menilai semula pegangan berkadar.
  2. Menyediakan bil-bil cukai taksiran
  3. Menyediakan laporan kutipan cukai bulanan dan tahunan.
  4. Pengurusan tuntutan tunggakan cukai.
  5. Menyediakan anggaran hasil cukai bagi belanjawan tahunan.
  6. Menguruskan bayaran kadar dari agensi-agensi kerajaan.
  7. Memproses permohonan pengecualian dan pengurangan cukai taksiran.