picture

 

Perutusan Setiausaha 
En. Gustian bin Haji Durani
Pemangku Setiausaha Perbandaran
PERUTUSAN SETIAUSAHA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengunjung yang sudi untuk berkunjung ke platform Laman Web Majlis Perbandaran Kota Samarahan (MPKS). Laman Web ini diwujudkan adalah sebagai sumber rujukan maklumat untuk dihebahkan kepada orang awam.

Majis Perbandaran Kota Samarahan yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Daerah Samarahan telah dinaiktaraf ke Majlis Perbandaran pada 11 November 2016. Dengan mempunyai kawasan pemerintahan pentadbiran dengan keluasan tanah seluas 754 km persegi terdiri daripada Daerah Muara Tuang, Daerah Asajaya dan Daerah Sadong Jaya.

Majlis Perbandaran Kota Samarahan merupakan sebuah agensi Pihak Berkuasa Tempatan yang mempunyai pelbagai fungsi dan tanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir sesuatu kawasan berasaskan kepentingan kawasan termasuk aspek pembangunan infrastruktur, pengurusan sampah, percukaian dan servis perkhidmatan

Dalam menentukan prestasi sesebuah organisasi, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengukur tahap kecekapan dan keberkesanan dalam setiap pembuatan keputusan. Sistem kualiti seperti Balance Scorecard (BSC), MS ISO dan Star Rating juga telah dibangunkan untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan.

Dalam era digital ini, keberadaan lawan web rasmi menjadi perkara yang wajib dalam membantu setiap organisasi mencapai tujuannya. Kita juga dapat menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh stakeholder dan juga untuk tatapan orang awam.
Dengan adanya jaringan yang baik melalui komunikasi yang efektif dan interaktif diharap kita akan sentiasa dapat mempertahankan hubungan dua hala yang baik diantara semua pihak.

Sekian, terima kasih.