Bahagian Pembangunan Komuniti dan Korporat


  1. Membantu dan memberi sokongan ke atas program dan projek-projek sosial, ekonomi dan alam sekitar yang dimulakan oleh komuniti.
  2. Membantu komuniti mengurus dan mengendalikan perubahan.
  3. Mengubah komuniti tempatan ke arah membentuk komuniti yang berdikari dan berdaya maju.
  4. Menggalakkan sukarelawan dalam kalangan belia.
  5. Memberi peluang dan ruang untuk membentuk kerjasama dan perkongsian di antara komuniti dalam jagaan majlis.
  6. Sistem Pengurusan Aduan
  7. Urusetia Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)
  8. Pengurusan Perpustakaan Awam dan Desa.