Bahagian Penguatkuasa


  • Menguatkuasakan Undang-Undang dan polisi dibawah kuasa Majlis Perbandaran Kota Samarahan.
  • Mengawal dan mengambil tindakan penguatkuasaan di sepanjang jalan utama dan kawasan lapang dibawah pentadbiran Majlis agar bebas daripada aktiviti penjaja tanpa lesen.
  • Mengawal dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pekedai dan pengusaha kedai makan yang tidak mematuhi peraturan dan polisi yang telah ditetapkan oleh Majlis.
  • Memantau penggantungan kain rentang dan bunting supaya berada dalam keadaan baik dan mematuhi peraturan Majlis
  • Memantau dan mengambil tindakan terhadap struktur tanpa kebenaran.
  • Mengenalpasti kawasan atau tempat yang berpotensi untuk dijadikan pusat penjaja.
  • Membantu Agensi lain, Bahagian/Seksyen lain apabila bantuan dalam bentuk Penguatkuasaan dan Pengawalan diperlukan.
  • Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan kebersihan di tempat awam, jalan-jalan dibawah seliaan majlis, tapak pembinaan dan kawasan perumahan awam
  • Memantau dan mengambil tindakan terhadap aktiviti hiburan tanpa permit/lesen dari pihak Majlis.
  • Mengambil tindakan terhadap kesalahan penggunaan tapak letak kereta (Parking Lots) tanpa kebenaran daripada pihak Majlis.

·