Perkhidmatan /aktiviti yang ditawarkan


1. Merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan

2. Memberikan perkhidmatan perpustakaan kepada masyarakat  di Bahagian Samarahan dan kawasan dibawah jagaannya

3. Memberikan perkhidmatan pengurusan pembuangan sisa-sisa pepejal di Bahagian Samarahan dan kawasan di dalam jagaan MPKS yang teratur dan efisen

4. Mengeluarkan pelbagai lesen, permit bangunan untuk mengawal aktiviti perniagaan dan memastikan keselamatan penduduk sekitar

5. Memberikan perkhidmatan kawalan vektor dan penyakit berjangkit

6. Memberikan perkhidmatan kaunter SBBS

7. Mempercantik alam sekitar di kawasan jagaan  MPKS

8. Menyediakan kemudahan perniagaan kecil

9. Mengawal aktiviti-aktiviti perniagaan kecil

10. Menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi

11. Perkhidmatan kawalan mutu dan kerbersihan makanan.