Bahagian Kejuruteraan

  1. Pelaksanaa projek pembangunan.
  2. penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan seperti jalan raya, parit / longkang, jambatan, lampu jalan, taman-taman dan bangunan.
  3. Mengurus dokumen tender dan kontrak.
  4. Memproses permohonan pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan.
  5. Memantau pelaksanaan projek.
  6. Mengurus kerja-kerja penyelenggaraan.
  7. Menyediakan laporan prestasi projek-projek pembangunan.